Canvas maakt school: Rudi Vranckx praat over angst en radicalisering tijdens dubbelevent in Mechelen en Leuven

Canvas maakt school: Rudi Vranckx praat over angst en radicalisering tijdens dubbelevent in Mechelen en Leuven

Met lessenpakket en livestream - dinsdag 8 en woensdag 9 maart

De oorlogen in Syrië en Irak, de groeiende kloof tussen moslim en niet-moslims, de terreurdreiging en een vluchtelingencrisis die niet uit de journaals weg te slaan is: je lijkt vandaag de dag wel gek als je niet bang bent. Is dat terecht en hoe moet het verder?

Op dinsdag 8 en woensdag 9 maart gaat Rudi Vranckx tijdens twee events in dialoog met Vlaamse scholieren en studenten, en probeert hij hun vragen te beantwoorden.

Voor wie er niet bij kan zijn, werkt de Vranckx-redactie een lessenpakket uit én zorgt Canvas.be op woensdag voor een livestream.

Infoavond voor scholieren in Mechelen

Op dinsdag 8 maart is Rudi te gast in het Mechelse Sint-Romboutscollege voor een infoavond over radicalisering die georganiseerd wordt door de scholengroep van het katholiek secundair onderwijs in Mechelen. De avond wordt ingeleid door Lieven Boeve, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs.

Na de aanslagen in Parijs zaten veel collega’s en leerlingen met heel wat onbeantwoorde vragen, zowel over de voedingsbodem van het radicalisme als over hoe het een halt toe te roepen”, vertelt Marc Vandepitte, leerkracht en organisator van de avond. “Om er enkele te noemen: wie strijdt precies tegen wie in Syrië en Irak, en wat is de rol van het Westen in heel het conflict? Heeft de islam al dan niet te maken met die aanslagen of is het een dekmantel voor terreur? En hoe komt het toch dat allochtone jongeren radicaliseren?”

Het leek me nuttig om een infoavond op touw te zetten om zoveel mogelijk antwoorden te zoeken op de vragen van leerlingen en collega’s en ook om de kwalijke polarisatie tegen te gaan. Rudi Vranckx leek me daarvoor de persoon bij uitstek. Hij heeft een evenwichtige en degelijke kijk op zowel de geopolitieke situatie in het Midden Oosten als op de situatie van jonge moslims in België. En dat geldt evenzeer voor Khalid Benhaddou, voorzitter van het Platform van Vlaamse imams en coördinator van het onderwijsnetwerk islamexperten”, aldus Vandepitte.

De Vranckx-redactie zal dinsdagavond opnames maken voor een vernieuwd lessenpakket over angst, radicalisering en terreur dat in de loop van de volgende weken verspreid zal worden.

 

Lezing voor studenten in Leuven

De leerlingen van de Mechelse scholengroep zijn niet de enigen die met vragen zitten. Op woensdag 9 maart volgt daarom een (inmiddels volzette) lezing die georganiseerd wordt door de KU Leuven en de studenten van Academics For Development. Na het succes van de livestream van Rudi’s lezing in het Gentse UFO vorig jaar, die door meer dan tweeduizend kijkers gevolgd werd, is ook deze lezing vanaf 20.00 u. live te bekijken via streaming op vranckx.canvas.be.

“In onze hedendaagse samenleving staat verdraagzaamheid steeds meer onder druk. Terreurdreigingen en vluchtelingen zijn een deel geworden van onze huidige omgeving. Maar de traditionele oorlog om grond, olie of macht is intussen verschoven naar een oorlog rond extreme gedachten.” (Academics For Development)

Vanwaar komt dat jihadisme? Wat drijft die vluchtelingen? En hoe zijn Syrië en Irak verworden tot dat zwarte gat dat steeds meer opslokt, van jonge levens tot de toekomst van hele naties? Met zijn boek Oorlog om de geesten onder de arm, probeert Rudi een en ander te verklaren én de onderlinge verbanden bloot te leggen. 

 

 

Over Canvas

Meer informatie

Voor pers en stakeholders
Anne Stroobants
anne.stroobants@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Canvas
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos