De Afspraak en Terzake Laat: de actua-programma's van Canvas krijgen vorm

Annelies Beck, Kathleen Cools en Bart Schols zijn de ankers

De dagelijkse actua-tandem van Canvas, met een uitzending in primetime en laat op de avond, wordt meer concreet. Beide programma's, die gemaakt worden vanuit een gezamenlijke redactieploeg, hebben een titel en een vaste plek in het zendschema. Ze vormen de fundamenten van het vernieuwde Canvas dat komend najaar van start gaat.

 

  • De Afspraak, van maandag tot vrijdag om 20.30u, wordt gepresenteerd door Bart Schols. Bart brengt nieuws en duiding bij politiek, cultuur, wetenschap, economie en sport waarvoor hij actua-gasten ontvangt en een beroep doet op vertrouwde en nieuwe experts.

 

  • Terzake Laat, van maandag tot donderdag om 22.45u, wordt afwisselend gepresenteerd door Kathleen Cools en Annelies Beck. Een gesprek met de actua-persoon van de dag en met de blik al op de dag van morgen.

 

Paul Peyskens, netmanager van Canvas:

" Met deze actua-programma's wil Canvas vanaf dit najaar inspelen op het veranderend mediagebruik van alle meerwaardezoekers. Zij horen en zien het nieuws doorheen de hele dag lang evolueren, 's avonds krijgen ze hierbij context en achtergrond vanuit nieuwe invalshoeken. De Afspraak staat gepland om 20.30u, een wat later tijdstip dat beter inspeelt op het leefritme van de mensen vandaag. Terzake Laat start om 22.45u."

 

Annelies Beck:

"In Terzake Laat nemen Kathleen en ik nog meer dan vroeger de tijd voor een diepgaand gesprek over wat er die dag op het spel stond. En onze ploeg zorgt voor een reportage waarin onderwerpen, die iedereen aanbelangen, worden uitgediept en toegelicht. Wij kijken er naar uit om die zoektocht naar inzicht en nuance mee vorm te geven."

 

Kathleen Cools:

“Wat mij in de plannen voor Terzake Laat erg aanspreekt, is het gesprek met die dagelijkse centrale gast. Daarmee kan je echt alle kanten uit: cultuur, wetenschap, politiek, mensen die een grote impact hebben op onze samenleving…. Dat moeten boeiende, fascinerende ontmoetingen worden. Enig pittig  weerwerk van de gasten is zeker geen bezwaar. Ik ben nu al benieuwd.”  

Over Canvas

Meer informatie

Voor pers en stakeholders
Anne Stroobants
02 741 51 63
anne.stroobants@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het persportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Canvas
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos