Skip to Content

Hoe kunnen we de kanaalzone van Brussel een nieuw elan geven?

Atelier de stad Brussel zoekt het uit - zondag 9 november op Canvas

De tweede documentaire in de reeks Atelier de stad zoomt in op de Brusselse kanaalzone. Het kanaal Brussel-Charleroi was lang de (fysieke en mentale) breuklijn die het centrum van Brussel scheidde van de armere wijken aan de overkant: dichtbevolkte buurten met een hoge werkloosheid, een jonge bevolking en een nijpend gebrek aan plaats voor spel, sport en ontspanning. Een stadsbuurt met problemen, maar tegelijk ook opportuniteiten. Atelier de stad ging er aan de slag met Festival Kanal Play Ground. Het resultaat en de mogelijkheden zien we op zondag 9 november om 21.10 u. op Canvas.

 

Exclusieve woontorens of een inclusieve aanpak

Door de toenemende druk op de woningmarkt hebben ook de bouwpromotoren de kanaalzone ontdekt. Lege hangars en braakliggende terreinen vormen een schatkamer aan onontgonnen bouwmogelijkheden. Alleen lossen dure lofts en appartementsblokken de sociale problemen niet op. Daarom worden de komende jaren cruciaal voor de toekomst van de kanaalzone: krijgen projectontwikkelaars carte blanche om er exclusieve woontorens neer te poten of komt er een geïntegreerde aanpak die ook rekening houdt met de noden van de huidige bewoners?

Om de politiek een duwtje in de rug te geven toont het Festival Kanal Play Ground met tijdelijke interventies het potentieel dat nu onbenut blijft. De denktank Architecture Workroom werkt structurele oplossingen uit die ook deze Brusselse wijken de 21e eeuw moeten binnenloodsen.

 

Over Atelier de stad

Voor Atelier De Stad heeft Canvas de handen in elkaar geslagen met diverse kunstenorganisaties. Die samenwerking resulteerde in vijf stadsateliers, waarin kunstenaars, ontwerpers en burgers in de deelnemende steden – Oostende, Kortrijk, Gent, Brussel en Hasselt/Genk) – nadenken over een specifieke uitdaging voor hun stad. Sinds 2 november zendt Canvas vijf zondagen op rij een reeks documentaires uit, die het verhaal achter de steden en hun thema vertellen.

Aan de hand van gesprekken met de curatoren van de verschillende ateliers, maar ook kunstenaars, vormgevers en andere creatieve geesten die op de oproep van Atelier De Stad hebben gereageerd, peilen de documentaires naar de uitdagingen waarmee onze steden in de toekomst zullen worden geconfronteerd. De realisaties van de vijf ateliers zijn het vertrekpunt en/of de rode draad van de documentaires. Het zijn de zichtbare "toppen" van veel grotere "ijsbergen" van maatschappelijke en stedenbouwkundige thema's. Hoe kunnen we onze stedelijke afvalberg verminderen? Hoe kunnen we de beschikbare woon- en werkruimte maximaliseren? Hoe kunnen we door een weldoordachte ruimtelijke ordening alle bevolkingsgroepen in harmonie met elkaar laten samenleven? Het is maar een greep uit de vele vragen waarop Atelier de stad een antwoord hoopt te vinden. En omdat het stuk voor stuk universele vragen zijn, waar alle steden overal ter wereld mee te maken krijgen, richt Atelier de stad zijn blik ook op succesvolle voorbeelden uit het buitenland.

 

Atelier de stad is een programma van VRT Televisie voor Canvas.

 

Atelier de stad Brussel: op zondag 9 november om 21.10 u. op Canvas

(de hele documentaire is voor persvisie beschikbaar op het Persportaal van VRT Communicatie: http://pers.vrt.be

 

Over Canvas

Meer informatie

Voor pers en stakeholders
Anne Stroobants
02 741 51 63
anne.stroobants@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het persportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Canvas
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos