Voor een paar graden minder

Voor een paar graden minder

Panorama over het klimaat - zondag 22 en 29 november op Canvas en canvas.be

Donderdag 19 november 2015 — In de twee weken die de klimaatconferentie in Parijs voorafgaan, onderzoekt Panorama met twee reportages of de opwarming van de aarde überhaupt nog wel onder controle kan worden gehouden en of de overheid daar genoeg voor doet.  

De Klimaatzaak: BV's en andere burgers tegen de overheid
Een paar graden minder: Concrete plannen die kunnen werken

Panorama meet de temperatuur met twee reportages, op zondag 22 en 29 november.

Toeval of niet maar deze herfst klopt alle warmterecords. Voor Panorama een goede reden om  - in aanloop naar de VN-klimaatconferentie in Parijs begin december - onder te duiken in iets wat ons ontegensprekelijk allemaal aanbelangt: het klimaat.

 

De klimaatzaak – zondag 22 november

De Klimaatzaak is een burgerinitiatief waar onder meer Tom Lenaerts, Francesca Van Thielen, Nic Balthazar en Stijn Meuris de uithangborden van zijn. Daarom spannen ze, samen met bijna 10.000 burgers, een rechtszaak aan tegen de Belgische Staat. Ze eisen dat de Belgische regeringen voldoende maatregelen nemen om tegen 2020 een kwart minder CO2 uitstoot te hebben, zoals in het Kyoto-verdrag van de Verenigde Naties is bepaald.

Een uitspraak in de zaak kan nog jaren op zich laten wachten, maar de Vlaamse Klimaatzaak put moed uit hun Nederlandse voorbeeld. Stichting Urgenda won, tegen alle verwachtingen in, op 24 juni hun zaak tegen de Nederlandse Staat. Roger Cox, de advocaat die de Nederlandse zaak pleitte, zal dat ook in België gaan doen. Is de rechtszaal de plek waar het klimaat zal gered worden? Of raakt de Klimaatzaak hier een fundamenteel probleem van de hedendaagse politiek: het gebrek aan langetermijndenken?

Een combinatie van een eigen reportage van Alina Kneepkens en Chris Michel, en van de VPRO.

Een paar graden minder – zondag 29 november

Of de staat al dan niet te weinig doet, zal de rechter dus uitmaken. Maar Panorama kijkt ook graag naar wat die overheid wél al kan doen. Economist Jeffrey Sachs heeft een vijftiental wetenschappers rond zich verzameld, met één duidelijke vraag: teken een aantal geloofwaardige, realistische scenario’s uit, die bovendien economisch steek houden en die er voor zullen zorgen dat tegen 2050 de CO2-emissies zullen zijn gehalveerd. Met een bijzonder vooruitgangsgeloof gaat Sachs de boer op, naar overheden maar ook naar bedrijven. Want iedereen moet mee.

Een reportage van VPRO

De Klimaatzaak: zondag 22 november om 20.10 u.
Een paar graden minder: zondag 29 november om 20.10 u.
ook op deredactie.be én canvas.be

Panorama : Een paar graden minder -/ Al Gore - (c) VRT
Panorama : Een paar graden minder -/ Jeffrey Sachs - (c) VRT
Panorama : de klimaatzaak - (c) VRT
Panorama : de klimaatzaak - Nic Balthazar - (c) VRT
Panorama : de klimaatzaak / Francesca Van Thielen - (c) VRT
Panorama : de klimaatzaak / Stijn Meuris - (c) VRT