Nachtwacht: Kinderen krijgen is geen recht

Nachtwacht: Kinderen krijgen is geen recht

Met Jan Leyers – zaterdag 21 maart op Canvas en canvas.be

Drie gasten. Een uitdagende stelling over een belangwekkende kwestie. En Jan Leyers. Met die ingrediënten probeert Nachtwacht klaarheid te scheppen en uitwegen te vinden temidden van de stortvloed aan problemen en opinies die we vandaag over ons heen krijgen. In deze aflevering gaat het over de vraag of mensen die niet voor hun kinderen kunnen zorgen, wel het recht hebben om kinderen te krijgen.

Gewelddadige vaders en drugsverslaafde moeders

Kinderen krijgen is geen recht voor iedereen. Wie bewezen heeft dat hij geen goede ouder kan zijn, moeten we ontmoedigen om kinderen te krijgen. Dat zegt N-VA-kamerlid Valerie Van Peel. Daarom moet de overheid zwaar verslaafde moeders, of vaders die een kind hebben mishandeld, kunnen ontmoedigen om nog een kind te krijgen. “Denk bijvoorbeeld aan drugsverslaafde moeders van wie al enkele kinderen bij de geboorte moesten afkicken, en die niets doen om de situatie te verbeteren.” Van Peel vindt zelfs dat een rechter anticonceptie als voorwaarde kan stellen voor  strafvermindering of voorwaardelijke vrijlating.

Natuurlijk gaat het hier om extreme gevallen, en moet je ook geval per geval bekijken. Maar we moeten niet naïef zijn, zegt Van Peel. Het basisprincipe van onze jeugdzorg is dat ‘alle ouders het goed bedoelen met hun kinderen, maar sommigen het even niet kunnen’. Iedereen die in de hulpverlening werkt, weet zeer goed dat dit niet klopt.

 "Er bestaan mensen die geen jota geven om hun kinderen en alleen met zichzelf bezig zijn.”
Valerie Van Peel

Van Peel heeft zelf jarenlang vrijwilligerswerk gedaan bij geplaatste kinderen. “Die kinderen zijn al kapot op het moment dat ze daar aankomen. Je fundamenten worden in het eerste levensjaar gelegd.”

Een aanval op sociaal zwakkeren

Tegenover Valerie Van Peel zit Joost Bonte, één van Vlaanderen bekendste straathoekwerkers. Hij is diametraal gekant tegen de idee dat de overheid mag opleggen wie kinderen mag krijgen. Hij vindt dit een aanval op sociaal zwakkeren.

“Kinderen krijgen geeft zin aan een mensenleven, waarom zou je het dan niet toelaten aan kwetsbare mensen?”
Joost Bonte

Het voorstel van Van Peel past volgens Bonte in een evolutie naar steeds meer straffen in plaats van helpen en begeleiden. “Kindermishandeling heeft zeer vaak te maken met de stress waarin mensen leven, en als je die wegneemt, dan verandert er al heel veel. In stresssituaties vallen mensen terug op wat met de paplepel is meegegeven, en heel wat van deze vermeende daders zijn zelf slachtoffers geweest van een problematische opvoeding.”

Het standpunt van de kinderen

Derde gast aan tafel bij Jan Leyers is Heidi De Pauw, directeur van Child Focus. Ze heeft zelf opgetreden bij een heel aantal gevallen van kindermishandeling, en zij pleit ervoor om vooral vanuit het standpunt van de kinderen naar de problematiek te kijken. “Kinderen zien zelf ook wel dat hun ouders niet in staat zijn om voor hen te zorgen, maar ze willen ook niet in een instelling zitten. Ze willen liever bij hun ouders zijn. Maar sommige kinderen voelen zich zo ongewenst dat ze zelfs uit het leven stappen omdat ze geen uitweg meer zien.” 

Zaterdag 21 maart om 22.00 in Nachtwacht op Canvas en canvas.be.


 

 

 

 

 

 

 

Over Canvas

Meer informatie

Voor pers en stakeholders
Anne Stroobants
anne.stroobants@vrt.be

Voor kijkers en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

Canvas
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos